03.02.2014 urodził się dwudziesty pierwszy miot "Akita u Izis" (FCI):

03.02.2014 - twenty-first litter “Akita u Izis” (FCI) was born

 

Rodzice miotu / The parents:

Ojciec/Father:

Champion Polski / Champion of Poland

3 x Zwycięzca Młodzieży / 3 x Junior Winner
UNDO Yamamoto (FCI)

wolny od dysplazji stawów biodrowych (HD: B)

i wolny od chorób oczu

free from hip dysplasia (HD: B), eyes clear

Matka/Mother:

Zwycięzca Młodzieży / Junior Winner

Najlepszy Junior w Rasie / Best Junior in Breed

AKITA U IZIS Anukita

wolna od dysplazji

stawów biodrowych i łokciowych (HD: A, ED: 0)

wolna od chorób oczu (PRA/KAT neg.)

free from dysplasia (HD: A, ED: 0), eyes clear (PRA/KAT. neg.)

PIESKI / MALES:

SUCZKI / FEMALES:

P'KIN (Niemcy/GERMANY)

P' YOSHIKO (Gdańsk)

P'KENZO (Kołobrzeg)

 

P'AKI (Legionowo)